Waarom is er in de winter minder geitenkaas?

 

Vermits Karditsel uitsluitend de geitenmelk van ’t Goerenhof verwerkt en op natuurlijke wijze te werk gaat, moeten afnemers en consumenten er rekening mee houden dat de kaas die Karditsel tijdens de winterperiode beschikbaar heeft nooit volledig de consumentenvraag zal kunnen dekken.

Van nature lammeren geiten in het voorjaar. Na het lammeren stijgt hun dagelijkse melkplas om in de zomer een piek te bereiken. Daarna zakt die in het najaar om in de winter zo goed als op te houden. Geitenmoeders staan immers de laatste twee maanden van hun dracht droog om voldoende reserve op te bouwen voor de ontwikkeling van hun lammeren. Geiten zijn vijf maanden drachtig. In consumententaal betekent dit dat er in de winter minder geitenmelk voorradig is en dus minder kaas. Het vreemde aan die situatie is echter dat de vraag naar geitenkaas in de winter groter is dan in de zomer. Raar maar waar …

pattern-of-milk-output

De natuurlijke geitengang kan wat bijgestuurd worden. Dat kan makkelijk op artificiële wijze en minder makkelijk op natuurlijke wijze. Gangbaar kan dat door het gebruik van hormonale sponsjes die de bronst kunstmatig bij geiten induceren. Biologisch werkt men eerder in op het natuurlijk fenomeen dat de bronst veroorzaakt. Geiten worden van nature bronstig als de dagen korten, m.a.w. als de nacht langer duurt dan de dag. Dit kan opgeroepen worden door de verlichting in de geitenstal navenant bij te sturen.

Een ander bruikbare methode is de geitenbokken uit het zicht en geur van de geiten te houden. Wanneer de bokken dan op het gewenste tijdstip tussen de geiten worden gebracht, denken de geiten dat de tijd is gekomen om zich eens goed te laten gaan 😉

Op die wijze is het mogelijk de geitenpopulatie in twee groepen te laten lammeren, nl. een deel in februari-maart en het andere deel in september. Dat levert in de winter weliswaar meer melk op, maar nooit zoveel als tijdens de zomerpiek. De consumentenvraag in de winter kan daarmee maar gedeeltelijk worden ingevuld, zoals blijkt uit de grafiek.

Beste klanten, gelieve in de zomerperiode wat meer geitenkaas te eten 😉 Verrukkelijke en verrassende voorgerechten en/of zomersalades met geitenkaas zijn quasi eindeloos …