Erkend ambacht

 
Karditsel-erkend-ambacht

De FOD Economie heeft Kaasmakerij Karditsel wettelijk erkend als ambacht en bekrachtigt met deze erkenning het authentieke karakter, het manuele aspect en de knowhow van onze kaasmakerij.

De wet definieert de ambachtsman sinds 2015 als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.