boerderij
Goerenhof

 
Goerenhof-geitje_foto-Linda-De-Winter_1400px.jpg

‘t Goerenhof is een biologisch gecertificeerd melkgeitenbedrijf, gevestigd in Lummen (België) en uitgebaat door de LV Vanroye Koen – Coopmans Pieter. Het samenwerkingsverband tussen geitenboer Koen en Herkenrodeboer Pieter zorgt voor een optimale symbiose tussen enerzijds het natuurbeheer rond de abdij van Herkenrode én anderzijds biologische landbouw- en veehouderij, gebaseerd op oude en zeldzaam geworden vlees- en melkrassen. 

Ze werken met verschillende oude veerassen die ze mee proberen in stand te houden. Dit gebeurt voornamelijk in nauwe samenwerking met SLE (Steunpunt Levend Erfgoed). Naast verschillende gewone melkgeiten houden ze ook Belgische hertegeiten, Kempense geiten, Vlaamse geiten, Hereford en Kempische koeien, Vlaamse schapen, Belgische melkschapen, varkens, ezels en kippen.

Het samenwerkingsverband met kaasmakerij Karditsel zorgt, door het verwerken van de eigen melkplas tot biologische geitenkaas, voor een gesloten kringloop.

Het geitenbedrijf wordt bewust kleinschalig gehouden. Ze doen niet mee met de trend van geitenfabrieken waarin duizend of meer geiten de dienst uitmaken. Met maximaal driehonderd geiten blijven ze in staat de geiten individueel te kennen en op te volgen.

De moderne consument is vaak vervreemd geraakt van zijn voedselvoorziening, wat nogal eens leidt tot een kloof tussen consument en voedselproducent. Het gebrek aan begrip en vertrouwen wordt grotendeels in de hand gewerkt door een gemis aan dialoog en betrokkenheid. Net als de wandelpaden langsheen de weiden in Herkenrode heeft het geitenbedrijf daarom bewust oog voor het bezoekersaspect als blijk van openheid en transparantie.

Een van de doelen van geitenboer Koen is een zorgboerderij. De aanvragen zijn ingediend en mits goedkeuring kunnen jongeren die even nood hebben aan een time-out mee aan de slag op de boerderij.

 
Geitenboer Koen Vanroye

Geitenboer Koen Vanroye

_DSF2177-2.jpg
_DSF6947.jpg
Kippen-Goerenhof.jpg